แอทระยอง เรดิโอ 99.25 Mhz

สถานีวิทยุเพื่อข่าวสารและความบันเทิงทางเสียงเพลง

 

ถึง พี่น้องชาวแอทระยองเรดิโอทุกท่าน,

สวัสดค่ะ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ ครอบครัว ของพวกเรา ชาวแอทระยองเรดิโอ คลื่น แห่งข่าวสาร สาระ และความบันเทิงทางเสียงเพลง ไม่ว่าคุณจะฟังเราอยู่ที่ไหน เราชาวแอทระยอง ขอขอบพระคุณ ที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจ เลือกเราเป็นสถานีฯ สามัญประจำบ้านคุณ
ขอบพระคุณ จริงๆค่ะ

ผอ.พริกไทย